Dr. Murber Ákos Ph.D. egyetemi adjunktus

bejelentkezés: +36-1-919-0110

Tevékenység

Tevékenységem a gyermekre váró párok ellátásából, oktatásból és kutatásból áll.

Betegellátás, szakmai tapasztalat

Az ország egyik legnagyobb betegforgalmú intézményében, a Semmelweis Egyetem I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján eltöltött 20 év alatt mintegy 100.000 betegvizsgálatot végeztem a meddőség területén. Így az eddig elvégzett 11.000-nél is több kezelési ciklus (cikluskövetés, petefészek-stimuláció, inszemináció és lombikbébi-kezelés) tapasztalatával állok egy-egy új eset elé.


Oktatás

Egyetemi adjunktusként rendszeresen részt veszek orvostanhallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek, szakorvosok, szülésznők és védőnők graduális képzésében és továbbképzésében.
Előadásaimat és gyakorlataimat magyar, angol és német nyelven tartom.

oktatás

Kutatás

Egyetemista koromtól kezdve tudományos érdeklődési területem a meddőség kivizsgálása és kezelése. Tudományos diákkörösként tartottam e témában első előadásaimat, majd az orvosi diploma megszerzése óta egyetemi kutatóként klinikai tanulmányokat végzek és önálló tudományos tevékenységet folytatok. Ennek során hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban publikáltam, konferenciákon veszek részt és előadásokat tartok. Kutatói munkám összegzését 2011-ben „Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli megtermékenyítés eredményességére” címmel írtam meg, mellyel második doktori fokozatomat (Ph.D.) szereztem. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaként publikációs listám itt megtekinthető.
Szakmai munkám elismeréseként az elmúlt években több megtiszteltetés ért:
2014-ben az Egészségügyi Tudományos Tanács Humán Reprodukciós Bizottságának tagjává; majd
2015-ben a Magyar Asszisztált Reprodukciós Társaság vezetőségi tagjává választottak.

kutatás